"beharangoz" szinonimái:

kijelent, bejelent, közzétesz, közhírré tesz, hírül ad, nyilvánosságra hoz, publikál, megjelentet, közrebocsát, kiad, kibocsát, meghirdet, felröppent, proklamál

+ !

Szó vagy kifejezés beküldése a csoportba

Hiba bejelentése